Kadaster

Heb je een oude boerderij gekocht? Of heb je altijd al willen weten hoe oud je huis is en wie de eigenaren zijn geweest?

Heb je een stuk grond waarvan je de geschiedenis wilt achterhalen? Of wil je graag weten hoe oud een bepaald pand is in je dorp of stad? Dan is dit je uitgelezen kans. Voor slechts € 100,- zoek ik het voor je uit.

Het kadaster is een openbaar register uit 1832 wat nu nog steeds gehanteerd wordt, waarin onroerende zaken zijn weergegeven.

Pakket kadaster

Inhoud van het pakket

Een chronologische lijst met eigenaren en veranderingen van het perceel

namen

Namen van de eigenaren (beroep, geboorteplaats) en de leggerartikelnummers.

hulpkaartjes

De hulpkaartjes die horen bij een verandering van het perceel.

de jaren

De jaren (in dienstjaren) van overdracht van het eigendom inclusief een vermelding naar de inschrijving in het hypotheekregister.

Gegevens die ik nodig heb van jou

Voordat ik onderzoek kan gaan doen naar het kadaster van jouw huis heb ik de volgende informatie nodig:

naam

De plaatsnaam waar het huis of stuk grond zich bevindt.

Indien het een huis betreft: ook het adres van het huis.

overige gegevens

Indien het een stuk land betreft: een zo oud mogelijke kadastrale aanduiding

(bestaande uit een letter en een cijfer, bijvoorbeeld C1268).

*Uitbreiding op het onderzoek is in overleg altijd mogelijk.

* Ook een kleiner onderzoek is mogelijk, naar bijvoorbeeld alleen het bouwjaar of een

bepaalde eigenaar. De prijzen hiervoor zijn in overleg.

*Let op: de onderzoeksresultaten mogen alleen voor historische doeleinden gebruikt worden.

Wanneer kadastraal onderzoek voor een rechtszaak gedaan moet worden, dient dit door het

kadaster zelf te worden uitgevoerd.

*De onderzoeksresultaten zijn te vinden van 1832 en lopen ongeveer tot de jaren 80 van de

20 e eeuw. Voor recentere gegevens verwijs ik je door naar het kadaster.

Contact formulier